KOA Italia Kajukenbo Ohana Association Italia


School Name: KOA Italia Kajukenbo Ohana Association Italia
Chief Instructor: Marco Longo
Location: via Ignazio Ribotti 19
Roma,  00149
Italy
Phone #: +39 3892011048
Class Times:
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Description: Kajukenbo original method blended with Kahuna Limalama and Lua